Община „Тунджа“ организира конкурс „Коледно вълшебство в Тунджа“. Инициативата е посветена на предстоящите светли празници и е вдъхновена от коледните украси по населени места, направени с предоставените средства от ръководството на община „Тунджа“ за коледна украса на обща стойност над 20 000 лева.

Редом с тези средства, с лични такива и на доброволни начала, местните общности превърнаха тунджанските села в Коледно вълшебство, като това инициира и настоящия конкурс „Коледно вълшебство в Тунджа“.

          Настоящият конкурс има за цел:

Да подкрепи и поощри създаването на тематичната  украса  за оформяне на обществените пространства в селата на територията на община „Тунджа“;

Да насърчи създаването и опазването на една по-приветлива визия на населените места;

Да популяризира красотата на населените места на общината  в този сезон на годината.

НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ НА КОНКУРСА Е НАПРАВЕНИТЕ СНИМКИ ДА СА НА КМЕТСТВА, НАРОДНИ ЧИТАЛИЩА, УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ПАРКОВЕ, ПЛОЩАДИ И ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОСТРАНСТВА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. НЕ СЕ ДОПУСКАТ СНИМКИ НА ЧАСТНИ ИМОТИ НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА.

За участие в конкурса е необходимо да изпратите 1 /максимум до 3 снимки/ на Коледната украса във Вашето населено място, на email: press.tundzha@gmail.com в срок до 15.12.2023 г., включително. Към снимката/снимките/ е необходимо да напишете информация за автор, контакти и местоположение в населеното място.

Гласуването в конкурса започва от 19 декември и приключва на 21 декември, включително, като жури на най-красивите украси са гражданите, изразили своя вот на Официалната фейсбук страница на общината https://www.facebook.com/tundzha.bg

Изпратените три снимки ще се приемат като една творба и ще се публикуват заедно;Община „Тунджа“ не носи отговорност за некоректно представени снимки и информация; Община „Тунджа“ си запазва правото да публикува предоставените снимки, популяризирайки населените места на територията й.

Снимките ще бъдат публикувани в албум на Официалната страница на община „Тунджа“ https://www.facebook.com/tundzha.bg, а най-красивите украси ще бъдат определени от жителите и приятелите на общината, посредством броя на одобрените публикации.

ЖУРИТО СТЕ ВИЕ, ТУНДЖАНЦИ!

Наградите ще бъдат връчени от кмета на община „Тунджа“ - Станчо Ставрев, на 22 декември 2023 г.

Пожелаваме успех на всички участници!