Окръжен съд – Кюстендил насрочи нови четири заседания по делото, известно като „Дупнишка популярна каса“, на: 5- ти юли, 18- ти и 30- ти септември, и 21 октомври, всички от 10 часа. За тези дати ще бъдат призовани по 15 свидетели от обвинителния акт на прокуратурата, както и неявилите се в днешното и предходни съдебни заседания.

От месец март до момента, Окръжен съд – Кюстендил проведе 7 заседания по делото, като разпита над 70 свидетели.  Съдът наложи глоби от по 200 лв. на свидетели, които са редовно призовани, но не са се явили в зала, без да сочат уважителни причини за това.