На 10-ти май в залата на Областен информационен център/ОИЦ/ - Плевен се проведе среща с която беше отбелязано началото на Европейската година на уменията.

В събитието, което премина под мотото „Уменията във фокуса на европейските програми“, се включиха възпитаници на шест плевенски училища като професионалните гимназии по ресторантьорство, търговия и обслужване, по транспорт, по туризъм "Алеко Константинов", по електроника и химични технологии, както и Профилираната гимназията с преподаване на чужди езици и Средно училище "П.К. Яворов" – Плевен.

„След знанието следва умението и това е следващата стъпка, която трябва да направите!“ беше отбелязано в началото на форума.

Участниците в срещата подчертаха необходимостта да приложат знанията от учебните часове, справяйки се самостоятелно в реални ситуации, да се научат да поемат отговорност за изпълнението на конкретни професионални задачи. Те дадоха висока оценка на менторите си от фирмите партньори.

Постигането на задълбочена дигитална компетентност е цел на много от мерките, заложени в програмите за България за периода 2021 – 2027 г., съфинансирани от европейските фондове. Планирана е финансова подкрепа за обучения в професионални области и за ключови умения на безработни и на работещи.

Тази информация експертите от Областния информационен център бяха подготвили за младежите под формата на игрови задачи. За да се справят с тях екипите приложиха на практика уменията си за работа с текст, за критично осмисляне на информация и за анализ. Вниманието бе насочено основно към възможностите по програмите „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 и „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“.