С 42 гласа "за" общинските съветници приеха най-важния стратегически документ на Община Русе в следващите 7 години.

Планът за интегрирано развитие очертава средносрочните цели и приоритетите за развитието на общината в сферата на туризма, екологията, икономиката и иновациите, образованието, здравеопазването, социалните услуги и градската мобилност, както и ресурсите, с които те ще се реализират.

Един от най-важните аспекти на документа е, че заложените в него проекти ще имат предимство при оценяването им за получаване на европейско финансиране.

"Благодаря на екипа на Община Русе и всички русенци, които участваха активно в разработването на документа. Той съдържа 3 цели, 9 приоритета и 32 мерки“, информира зам.-кметът Златомира Стефанова. Тя припомни на съветниците, че заложените мерки са най-съществената част от плана и могат да бъдат допълвани ежегодно, така че документът да бъде максимално актуален.

Индикативният бюджет за реализирането на мерките е 830 млн. лв., които включват финансиране от европейски програми, държавата и общинския бюджет.

Припомняме, че фокусът на общинското ръководство при разработването на стратегическия документ бе гласът на гражданите да бъде чут. Така в процеса се включиха повече от 1000 русенци, представители на бизнеса и научните среди, които дадоха своите мнения и предложения посредством организираните от общинска администрация анкетни проучвания, попълване на проектни фишове и участие в т.нар. "фокус групи" по конкретни теми.

С 42 гласа "за" общинските съветници приеха най-важния стратегически документ на Община Русе в следващите 7 години.

Планът за интегрирано развитие очертава средносрочните цели и приоритетите за развитието на общината в сферата на туризма, екологията, икономиката и иновациите, образованието, здравеопазването, социалните услуги и градската мобилност, както и ресурсите, с които те ще се реализират.

Един от най-важните аспекти на документа е, че заложените в него проекти ще имат предимство при оценяването им за получаване на европейско финансиране.

"Благодаря на екипа на Община Русе и всички русенци, които участваха активно в разработването на документа. Той съдържа 3 цели, 9 приоритета и 32 мерки“, информира зам.-кметът Златомира Стефанова. Тя припомни на съветниците, че заложените мерки са най-съществената част от плана и могат да бъдат допълвани ежегодно, така че документът да бъде максимално актуален.

Индикативният бюджет за реализирането на мерките е 830 млн. лв., които включват финансиране от европейски програми, държавата и общинския бюджет.

Припомняме, че фокусът на общинското ръководство при разработването на стратегическия документ бе гласът на гражданите да бъде чут. Така в процеса се включиха повече от 1000 русенци, представители на бизнеса и научните среди, които дадоха своите мнения и предложения посредством организираните от общинска администрация анкетни проучвания, попълване на проектни фишове и участие в т.нар. "фокус групи" по конкретни теми.