Общинският председател на БСП – Бургас Живко Господинов обяви, че подава оставка. В документ, изпратен днес до членовете на общинската организация на БСП – Бургас се казва:

Уважаеми членове на общинската организация на БСП - Бургас,

усещайки вашата подкрепа на последната общинска конференция, както и на преминалите местни избори, считам че сега е моментът да си подам оставката като председател на общинската организация на БСП – Бургас. Поемам вината, че сме трета политическа сила в Община Бургас, въпреки че имаме равен брой общински съветници с втората политическа сила на преминалите избори. Пожелавам успешен мандат в работата на Общински съвет - Бургас през настоящия мандат. През изминалите почти седем години, докато заемах този пост, съм работил за увеличаване на влиянието и авторитета на организацията, която представлявам.  За мен бе чест и привилегия да бъда председател на БСП – Бургас.

Пожелавам много сили и търпение на бъдещия председател!