Финансово подпомагане в размер на 10 хиляди лева от Община „Родопи“ ще получат най-засегнатите от наводненията в началото на месеца села от Община Карлово. Това реши единодушно местният парламент на „Родопи“ по предложение на председателя Георги Цанков.

Съветниците на местния парламент на общината заседаваха днес основно по предложения за одобряване на подробни устройствени планове.