На днешните консултации за сформиране съставите на СИК в Община Пловдив на изборите за народни представители за Народно събрание на 02.04.2023г. партиите постигнаха съгласие. 

В  консултациите участие взеха представители на всички парламентарно представени в 48-ото Народно събрание партии и коалиции.

Общият брой на членовете на секционните избирателни комисии  е 4 031 – от тях членове  2 654  и ръководства 1 377.

В срок до 28.02.2023г. партиите следва да представят списъци с имената на своите представители в секционните избирателни комисии.

РИК 16 следва да назначи СИК в срок до 07.03.2023г.

За сформирането на подвижните секционни избирателни комисии в секциите в лечебните заведения и местата за лишаване от свобода ще се проведат допълнителни консултации с партиите.

Общият брой СИК е 459.

Със заповед на кмета Здравко Димитров са определени временни места по райони за поставяне на агитационни материали.