Община Мездра напомня на данъчно задължените лица, че наближава крайният срок за плащане на първата вноска от данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2024 г.

Съгласно Закона за местните данъци и такси са определени следните срокове за заплащане на:

• Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци: I вноска - до 30 юни*, II вноска - до 31 октомври;

• Данък върху превозните средства: I вноска - до 30 юни*, II вноска - до 31 октомври;

• Патентен данък - внася се на четири равни вноски: за първото тримесечие - до 31 януари, за второто тримесечие - от 1 февруари до 30 април, за третото тримесечие - от 1 май до 31 юли, за четвъртото тримесечие - от 1 август до 31 октомври.

След изтичане на всеки от сроковете върху невнесеното задължение се начислява лихва.

Задълженията си за местни данъци и такси можете да платите по един от следните начини:

• на касата на Община Мездра в Център за административно обслужване (Гише №1), включително чрез ПОС устройство,

• безкасово по банков път в Банка „ДСК“ - клон Мездра: IBAN BG95STSA93008425414500, BIC STSABGSF, код на вид плащане:

44 14 00 - за патентен данък,

44 21 00 - за данък недвижими имоти,

44 23 00 - за данък моторни превозни средства,

44 24 00 - за такса битови отпадъци,

• в офисите на EasyPay и FastPay,

• в „Обединена българска банка“ (ОББ),

• на касите в „Български пощи“,

• в Кметствата по населени места,

• чрез портала egov.bg.

* Тъй като тази година 30 юни се пада в неделя, крайният срок за заплащане на първата вноска е 1 юли 2024 г. (понеделник).