Областният управител на Добрич Здравко Здравков свиква консултации с парламентарно представените в 48 Народно събрание партии и коалиции за определяне състава на Районна избирателна комисия за произвеждане на избори за народни представители на 02 април 2023 г.

Консултациите ще се проведат на 05.02.2023 г., от 10.30 часа, в зала „Европа“ в Областна администрация Добрич.

Всички парламентарно представени партии и коалиции са уведомени писмено, като в писмото са посочени и документите, които трябва да бъдат представени.

Консултациите са публични и на провеждането им могат да присъстват и представители на партии и коалиции, които не са парламентарно представени.