Областният управител на Пазарджик Трендафил Величков оспорва пред Административния съд решението за освобождаване на управителя на Общинската болница във Велинград д-р Данчо Гурдев с искане то да бъде отменено като незаконосъобразно. 

Припомняме, че решението на Общинския съвет във Велинград бе върнато от Величков за ново гласуване. То трябваше да се случи на 16 март, но поради липса на кворум свиканата на тази дата извънредна сесия не се е състояла. 

По закон върнатият акт може да бъде оспорен пред съда в 7-дневен срок, ако Общинският съвет не се произнесе по него в същия срок. 

В Областната управа са подадени две жалби срещу освобождаването на управителя от група общински съветници. Според тях двама от колегите им - Тодор Ушев и Костадин Паунов, е трябвало да си направят самоотвод заради конфликт на интереси, но вместо това са участвали в гласуването. Те са свързани с конкурентно частно лечебно заведение, подозирано в интерес да приватизира обществената болница - Тодор Ушев е действащ управител на МБАЛ „Здраве-Велинград“ ЕООД, а Костадин Паунов е действащ управител на частното „ДКЦ 1 Велинград“ ЕООД.