След 3 годишно прекъсване поради пандемията с Ковид-19 в Областна администрация Видин, Областния консултативен съвет по туризъм проведе свое заседание.

При откриване на срещата, областният управител Огнян Асенов отбеляза, че в област Видин има множество туристически обекти и използване на техния потенциал ще доведе до икономическото развитие на региона.

На заседанието бяха дискутирани теми, свързани с участието на общините от област Видин в 39 – та международна туристическа борса „ВАКАНЦИЯ & СПА 2023“, която ще се състои в гр. София, в периода 15-17 февруари 2023г., изпълнявани и бъдещи проектни и инвестиционни намерения в сферата на туризма в общините Белоградчик и Видин, както и планираните  паралелки, в сферата на туризма, за учебната 2023/2024г.

В 39 –тото издание на международното туристическо изложение, област Видин ще бъде представена с щанд на Община Видин, където ще бъдат представени основните туристически обекти на града.

Областният консултативен съвет по туризъм продължи с обсъждане на бъдещи проекти, свързани с туризма в отделните общини от област Видин.

На заседанието стана ясно, че е в процес на реализация проект на Община Белоградчик за пещера „Магура“, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2021-2027.

До настоящият момент е подменено осветлението и компрометираните от влага парапети, като предстои избор на фирма изпълнител за изработване на мултимедийни продукти за виртуална обиколка на пещерата.

В община Видин е в процес на приключване проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект Културен център „Жул Паскин“. Този туристически обект, в съчетание със средновековната крепост“Баба Вида“ се очаква да бъде притегателен център за посетителите на града. Обслужването на културния център ще се осъществява от Общинския културен институт.

Членовете на съвета, обсъдиха и въпросите, свързани с осигуряване на местни екскурзоводи за туристите и пасажерите на круизните кораби, липсата на координирана реклама на туристическите обекти, необходимостта от засилена медийна и рекламна кампания, необходимостта от разработване на нови туристически продукти и др.

Представителите на професионалните гимназии, които осигуряват с кадри туризма в областта споделиха, че за новата учебна година са предвидени паралелки, с актуални специалности, често търсени на пазара на труда. Отчетен бе проблем с осигуряване на стажуване на учениците, поради незаинтересованост на местния бизнес.

В заключение областният управител- Огнян Асенов  изрази надежда за успешна реализация на проектите и предвидените инициативи и отчете необходимостта от зачестяване на заседанията на Съвета, с оглед обсъждане и решаване на наболели проблеми в сектора.