С встъпителна пресконференция стартират дейностите по проекта на Община Враца за обновяване на две от залите на Младежки дом Враца.

„Основната цел на проекта е подобряване на условията за опазване и представяне на културните ценности и достъпа до културното наследство във Враца“, заяви зам. – кметът Александър Владимиров. Основните дейности обхващат Бяла и Синя зала, както и цялостен ремонт на покрива на културната институция. Ще бъде извършена подмяна на електрическата, осветителна и отоплителна система и поставяне на нова дограма и подова настилка. По време на строително-ремонтните дейности ще бъде осигурена достъпна среда за хора в неравностойно положение, като за целта ще се изгради специализирана рампа между двете зали.

В рамките на проекта са предвидени и изложби на движимо и недвижимо културно наследство, съвместно с Регионалния исторически музей в града.

Средствата са осигурени по Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, „Младежки дом- атрактивно културно средище“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. и са на стойност 780 060.25 лв.