Областният управител проф. Андрияна Андреева ще поиска незабавно от кмета на Варна и от председателя на Общинския съвет официална информация за всички предприети до настоящия момент действия, свързани с договора за изграждане на нова общинска сграда за Математическата гимназия.

Това се прави с оглед на възможността 5-годишният срок за инвестиционните намерения на Община Варна да бъде удължен или премахнат с решение на Министерски съвет. Това обаче е процедура, която следва да бъде инициирана от мотивирано искане на Общинския съвет и от кмета на общината, информират от пресслужбата на Областна администрация.

Казусът бе обсъден на спешна среща на областния управител с директора на МГ„Д-р Петър Берон“ -  Елеонора Павлова. Повод за нея е фактът, че остават по-малко от 4 месеца до изтичане срока на договора от 25 март 2019 година, с който Областна администрация предоставя на Общината безвъзмездно в собственост поземлен имот с площ 14 164 кв.м. за изграждане на общинска сграда за осъществяване на образователни дейности от Математическата гимназия. Съгласно този договор, при нереализиране на предвидените мероприятия в срок от 5 години от придобиването на имота, Община Варна е длъжна да прехвърли собствеността му обратно на държавата.

снимка: Областна администрация - Варна

Притесненията на ръководството на МГ са напълно основателни с оглед на това, че през оставащите по-малко от 4 месеца до изтичане на договора не е възможно да се изпълнят всички клаузи на договора. Многобройни са обещанията, свързани с нова самостоятелна сграда на гимназията, които политици, министри и общественици декларираха както пред учителите и възпитаниците на гимназията, така и в публичното пространство, отбеляза областният управител проф. Андреева.

60 млн. лева ще струва новата сграда на Математическата гимназия във Варна

Новата сграда на МГ се предвижда да бъде разположена в района на Техникумите. Идейната концепция е разработена от австрийско архитектурно бюро по поръчка на фондация, носеща името на гимназията.

В паркова среда ще бъдат разположени четири сгради, които ще бъдат свързани помежду си под земята. Върху покрива на най-голямата ще има спортно игрище, а върху останалите – фотоволтаици. Между отделните сгради ще има улички, които ще създават усещането за малко селце, обясниха авторите на идейния проект при неговото представяне по-рано тази година.