На 2-ри декември 2022 година, встъпи в длъжност нов съдия в Окръжен съд - Плевен.

Съдия Борислава Якимова бе повишена в длъжност „съдия“ в Окръжен съд-Плевен - наказателна колегия, от съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на 22-ри ноември тази година.

На официалната церемония, която се проведе днес, съдия Якимова подписа акта си за встъпване в длъжност.

На повишения магистрат е възложено да довърши започнатите с нейно участие наказателни дела в Районен съд - Плевен, където е работела до днес, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.