Над 130 договора за продажба на електрическа енергия сключи сливенският офис на Електрохолд, който официално беше открит в края на октомври. Сключени са и първите договори за покупка на енергия от възобновяеми източници.

„Вече доставяме електрическа енергия на едни от най-големите фирми в областта, включително на общината“, казва Лъчезар Темелков, регионален търговски представител на Електрохолд. „Фирмите ни предпочитат, защото работим гъвкаво и бързо, предлагаме индивидуални решения съобразени с нуждите на всеки бизнес, независимо дали е голям, или е малък. Фактът, че сме част от семейството на Еврохолд, ни осигурява финансова стабилност и ни позволява да не събираме авансови плащания, което високо се цени от клиентите“, допълва г-н Темелков, отчитайки първия месец от дейността на офиса.

Офисът на Електрохолд в Сливен се намира непосредствено до офиса на застрахователното дружество Евроинс България АД, част от Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ) и Еврохолд. В офиса се предлага пълната гама електроенергийни услуги, които предоставят на корпоративни клиенти дъщерните дружества Електрохолд Продажби и Електрохолд Трейд. 

Електроенергийната група Електрохолд е част от най-големия публичен холдинг в страната - Еврохолд. Офисът в Сливен е първият ѝ офис извън Западна България, където компанията доставя електроенергия до близо 3 млн. души, а дъщерната ЕРМ Запад поддържа най-голямата електроразпределителна мрежа в страната (с обща дължина над 58 000 км). Електрохолд вече има представителства във Варна, Ямбол и Шумен. Повече информация: https://electrohold.bg/bg/partnori/