Във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври на територията на община Русе са назначени подвижни избирателни комисии. Местната администрация напомня на избирателите с трайни увреждания, които имат желание да упражнят избирателното си право, че могат да се присъединят като подадат заявления в писмена форма до 23 октомври (понеделник) включително чрез Приложение № 17-МИ.

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на Община Русе по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е подадено заявление по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес.

При подаване на заявлението не се изисква електронен подпис.

Гражданите могат да подават заявления в Зала 1 в сградата на Oбщина Русе на пл. „Свобода” № 6 всеки работен ден от 09:00 до 11:30 ч и от 13:30 до 17:00 ч.

Справки и информация по избирателни списъци – в Зала 1 и на тел. 082/881-612 и 082/ 881-671.