На основание чл. 91 от Изборния кодекс кметът на Община Русе  Пенчо Милков кани парламентарно представените партии и коалиции в 47-ото Народно събрание на 23 август (вторник) от 10 часа в Заседателна зала на 3-ти етаж в Общинска администрация - гр. Русе, пл. Свобода № 6, за провеждане на консултации и назначаване на Секционни (и подвижни) избирателни комисии за провеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.