Световната федерация на глухите (World Federation of the Deaf), съкратено СФГ (WFD), е международна неправителствена организация, обединяваща националните федерации на хората с увреден слух, с акцент върху глухите хора, ползващи жестомимичен език, както и техните семейства и приятели.

Федерацията твърди, че представлява 70 милиона души с увреден слух по целия свят, от които повече от 80 % живеят в развитите страни.

В целите и задачите на асоциацията акцент се поставя върху областите:

подобряване състоянието на националните жестомимични езици подобряване образованието за глухите хора подобряване достъпа до информация и услуги подобряване човешките права на хората с увреден слух в развиващите се страни насърчаване създаването на организации на глухите там, където в момента не съществува нито една такава./По материали от Уикипедия/