Община Варна подготви концепция с 13 нови проекта на стойност 43,9 млн. лв., които подаде по процедура „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“, чрез които може да кандидатства за финансиране по програмите „Развитие на регионите“, „Образование“, „Околна среда" и „Развитие на човешките ресурси" за периода 2021-2027. Това стана ясно на работна среща за обмяна на опит на експерти от община Варна и партньорите - общини Шабла и Аксаково, Медицинския университет, Техническия университет, Двореца на културата и спорта, ДГ „Чайка“, ПГГСД „Николай Хайтов“, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт менджмънт“ АД. На срещата присъстваха и експерти от Община Велико Търново.

Проектите са част от концепцията „Варна – град отворен към морето, културен, туристически, образователен и здравен център, с грижа за хората и двигател на устойчивото развитие на Североизточен район“, идентифицирана с помощта на консултанти, в рамките на изпълнение на проект на Националното сдружение на общините в България ПРОГРЕС-Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване“ в етапа на подготовката на Плана за интегрирано развитие /ПИРО/ на Община Варна.

Сред представените на срещата са четири проекта на Община Варна по приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. Това са проектно предложение „Проектиране, ремонт и поддръжка на сектор от късноантичната стена на Одесос (датировка от края на IV – началото на VII в.)“ , открита при ремонтните дейности на ул. „Цар Симеон“.  Предвидените мерки включват облагородяване на пространството между улиците „Козлодуй“, „Цар Симеон I“, „Д-р Л. Замехоф“, експонирането на недвижимата културна ценност, изграждане на лапидариум (музей на открито, където да се експонират артефакти) и на посетителски информационен център.

Второто проектно предложение е „Реконструкция и ремонт на Летен театър - Варна“, като предвидените дейности включват основен ремонт на сградите, балкона и оградата, осигуряване на достъпна среда, подмяна на сценичния подиум. Ще се подменят седалките в основна зала и балкона, които са 2 400, ще се обновят озвучителната система и сценичното осветление, фасадното и парково осветление и се достави оборудване за съблекални и гримьорни. Предвиден е още монтаж на подвижен покрив / тип Пергола /, както и на защитни тенти за седалки ще позволи ползване на Летния театър при лоши атмосферни условия.

Включен е и проект за ремонт на гаровия площад и девет улици в карето ул. „Дунав“, „Дебър“, „Охрид“, Преслав“ и Девня“, като част от концепцията за отваряне на Варна към морето. Дейностите включват подмяна на пътната и тротоарните настилки, обособяване на пешеходни зони и велоалеи, поставяне на нова паркова мебел – пейки, кошчета, и обособяване на кътове за отдих.

Сред проектите е и основният ремонт и прилагане на мерки по енергийна ефективност за ДГ „Чайка“, който включва цялостен ремонт на учебното заведение, ново оборудване и облицоване на басейна, обособяване на кабинети за деца със СОП.

Представен бе и общ проект по програма „Околна среда“ между Община Варна и Техническия университет, за реконструкция на дерето, което минава през двора на университета чрез почистване, увеличаване на капацитета, изграждане на бетонно корито.

По време на срещата бяха представени и проекти на образователни институции или фирми-партньори – проект на Медицински университет-Варна за обновяване на апаратура чрез закупуване на циклотрон за УМБАЛ „Св. Марина“, общ проект между ПГГСД „Н. Хайтов“ и училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Игнатиево за превенция на вторичната сегрегация, два проекта за облагородяване на туристическа инфраструктура в Шабла, за инфраструктурни мерки за възстановяването на дерето в с. Куманово, община Аксаково, както и проекти за обучение на персонал на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт мениджмънт  и ДГ „Чайка“.