Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе съвместно с Регионално управление по образованието – Русе организират V Национален младежки форум „Арнаудови срещи. Пътят към познанието“, който ще се проведе на 22 юни 2024 г.

Форумът си поставя за цел да насърчи изследователските търсения в областта на хуманитарните науки, да стимулира интереса към издирване и проучване на литература, документи, факти за историята, фолклора, културните и обществените процеси в миналото и днес, както и да провокира дебат по ключови хуманитарни проблеми на нашата съвременност. 

Право на участие във форума имат ученици, студенти и младежи, учители  в следните категории:

І група  - ученици от 11 до 14 г. (5 – 7. клас);

ІІ група - ученици от 15 до 19 г. (8 – 12. клас);

ІІІ група - студенти и младежи над 19 г.;

съвместно участие ученик – учител;

млади специалисти до 30 г. и учители.

Участниците могат да се изявят както индивидуално, така и в екип. 

Форумът ще бъде организиран в няколко тематични направления: Литература; Български фолклор; Изкуства; История; Философия; География; Интердисциплинарни изследвания.

Формите за участие са: доклад; есе; презентация; видеоклип.

Изпратените в срок доклади и мултимедийни проекти ще бъдат оценени от компетентно жури.

Заявки за участие се приемат до 30 април 2024 г.

Срок за изпращане на докладите – 15 май 2024 г.

Повече информация и заявки за участие - в сайта на библиотеката www.libruse.bg