Общинският съвет в Димитровград провежда днес редовно заседание. 22 са докладните, включени в дневния ред.

По-важните сред тях са приемане на Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване, промени в наредбата за финансиране на даровити деца и младежи, предложения за промяна в програмата за капиталовите разходи и съгласуване по три проекта. Кметът Иво Димов предлага общината да кандидатства по Националния план за възстановяване и устойчивост с проект за изграждане на Младежки център на стойност 1.8 млн.лв. 


В дневния ред на днешната сесия на димитровградските съветници е и предоставяне на помещения за 4 политически партии- ГЕРБ, БСП, ДПС и ДСБ.


Отпускане на средства за ФК „Бригада 2010“ и 3 докладни за еднократно финансово подпомагане на хора в неравностойно положение включва още дневният ред.