„Не трябва да се спекулира, Планът за възстановяване и устойчивост работи.Четири процедури са на разположение за кандидатстване до края на годината по линия на Министерството на иновациите и растежа“, обяви министър Александър Пулев, който заедно с част от екипа си проведе в Сливен мобилна приемна с цел представяне на възможностите за кандидатстване за средства в подкрепа на микро, малките и средни предприятия.

Той допълни, че общият ресурс е 600 млн.лева, като първата процедура по ПВУ – Технологична модернизация вече е затворена за кандидатстване, като към нея е проявен значителен интерес от страна на бизнеса от Сливенска област. 

„Около 12 млн. лева пилотни намерения от фирми са вкарани по първата процедура“, поясни министърът.  До края на година ще се бъдат обявен фирмите одобрени за този ресурс . От Сливенска област са подадени общо 37 проектни предложения.

Пулев подчерта, че до края на годината се отварят и още три програми по Плана за възстановяване и устойчивост – за киберсигурност и ИКТ решения в размер на 30.6 млн. лв., за изграждане на ВЕИ за собствено производство на енергия в размер на 200 млн. лв. и за развойни дейности и интелектуална собственост с общ бюджет от 120 млн. лв.

Пулев посочи още, че по линия на структурните фондове през Министерството на иновациите и растежа (МИР) ще бъдат осигурени 5 млрд. лв. за бизнеса. „Вече е одобрена в рекордно кратки срокове новата програма Конкурентоспособност 2021-2027 (ПКИП) с общ бюджет от близо 3 млрд. лв. МИР изпрати за одобрение в Брюксел и Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за икономическа трансформация с бюджет от 2,14 млрд. лв., като очакваме и нейното одобрение в близките дни“, посочи министърът.

Началникът на кабинета на министъра Красимир Якимов заяви, че в област Сливен общият брой на сключени договори по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) за периода 2014-2020 г. е 92 за над 36 млн. лв., като 71 от тях са приключили. Основните подкрепени сектори са „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“, „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“ и „Производство на мебели“.

Чуйте още от министър Пулев в аудиото.