На 13 април в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД се проведе стартова пресконференция по проекта  на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” чрез Финансовия механизъм на EИП 2014 - 2021 г. за намаляването на икономическите и социалните неравенства в общини в неравностойно положение в България. Проект BGLD-1.007-0021 „Създаване на заетост в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД чрез въвеждане на иновативни физиотерапевтични услуги”, по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 151 957.88 евро.

    Директорът на МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД и ръководител на проекта Евгения Иванова обяви ,че болницата е бенефициент по проект „Създаване на заетост в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД чрез въвеждане на иновативни физиотерапевтични услуги”, по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места“, а партньор е Института за продължаващо професионално обучение и новаторство ЕООД.

Проектът има за цел създаване на 7 работни места от рискови групи и разкриване на иновативни медицински практики в областта на физиотерапията-рехабилитация с виртуална реалност на пациенти с нарушена моторика и солна стая – халотерапия.

  Целева група по проекта са  безработни лица от рискови групи - продължително и безработни в пред пенсионна възраст, младежи, млади майки, самотни родители, хора с увреждания, вкл. представители на малцинства, регистрирани в ДБТ- Левски.

Очаква се с реализирането на проекта  да се повиши икономическата активност на болницата, да се създадат условия за трайна заетост на бенефициентите в областта на здравните услуги и бъде създаден център за  иновативни рекреативни услуги към Отделение „Физикална и рехабилитационна медицина” на МБАЛ-Левски ЕООД.

 Целта на програмата е  местно развитие ,намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи. Да се подкрепи иновативния  подход и се стимулира икономическата активност , създаване на работни места в целевите райони.

Община Левски е една от 10-те общини в България ,които са могли да кандидатстват по проекта.Програмата е финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство/ЕИП/2014-2021г. ,който включва приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за изграждане на по зелена ,по конкурентна и по – приобщаваща Европа.

За своите нужди МБАЛ Левски ще наеме 7 безработни  лица за 12 месеца .  Трима на длъжност „Здравен асистент“ и четирима на длъжност „Болногледач“,  които  ще преминат обучение за придобиване на професионална квалификация по професия „Здравен асистент“  и „Болногредач“.

Центърът за иновативни рекреативни услуги ще предложи на пациентите от областта два типа иновативни физиотерапевтични услуги:

Рехабилитация с виртуална реалност на пациенти с нарушена моторика - с детска церебрална парализа; с преживян мозъчен инсулт – моно ихемипарези; след травматични и следоперативни и дегенеративни състояния на опорно-двигателния апарат; Паркинсон, множественасклероза.

Солна терапия (Халотерапия) - базира се на антибактериалните, противовъзпалителни, абсорбиращи и муколитични свойства на солта –адресирана към пациенти с респираторни, кожни, заболявания на нервната система, за постковидна рехабилитация и за повишаване на имунитета.

Кметът на Община Левски Любка Александрова изрази радостта си от реализирането на иновативния проект в град Левски, който безспорно ще повиши възможностите за лечение и заетост.Иновация, която води и до конкурентно способност на болницата в Левски в дестинация Здраве -Плевен, която е най-силната в България.Община Левски ,както и досега , ще продължи да подкрепя  МБАЛ-Левски ЕООД.

Мотивационното обучение на проявилите интерес започна веднага след пресконференцията.