“ По повод 17 май – Световен ден за борба с хипертонията, се инициира най-голямата синхронизирана световна здравна кампания „Май месец за мерене“ на Международната лига по хипертония (ISH). За поредна година в България тя ще се проведе по инициатива на Българската лига по хипертония с подкрепата на СЗО клон България, Български червен кръст, Национална пациентска организация, Асоциация на студентите медици в България, Българска студентска фармацевтична асоциация, медицинските университети в страната, общините и други партньори.

На 30 май, вторник, 10:00-16:00 ч. • Кюстендил – площад „Велбъдж“ 1, 

„Май месец за мерене“ има за цел да повиши обществената осведоменост, да подчертае важността на измерването на кръвното налягане и да помогне за идентифициране и намаляване на кръвното налягане на тези хора, които се нуждаят от интервенция, съгласно настоящите насоки за нуждата от проверка и контрол на кръвното налягане.

Сърдечносъдовите заболявания остават водещата причина за смърт в света. Заболеваемостта от артериална хипертония за страните от Европейския съюз е между 30 и 45%. В България сърдечносъдовите заболявания заемат първо място като причина за смърт и инвалидизация. По време на предходните три години на скрининговата кампанията „Май месец за мерене“ в България – 2019, 2021 и 2022 год. са скринирани над 10 000 българи. Според обработени данни от тези измервания през 2022 год, участие са взели над 4 027 български граждани в 16 областни града на средна възраст 61.7 год. Пропорцията хипертоници, дефинирана като индивиди, приемащи терапия или с измерени стойности на АН над 140/90 mmHg по време на скрининга, достига 74.3%, като контролирани хипертоници на фона на провеждана терапия са 46%, респективно 34.8% от скринираните индивиди. Правят впечатление: • нарастващата честота на новоустановена хипертония сред определени групи като млади мъже и жени на средна възраст 35-65 г., • съпъстващият товар от допълнителни рискови фактори, наличен още от ранна възраст и • нарастващата тенденция за липса на адекватен контрол на АН, независимо от провежданата терапия (40.7% срещу 38.5% в предходни кампании). Всичко това се дължи главно на факта, че повечето хора с артериална хипертония не се лекуват, което се обяснява с ниските нива на информираност и липсата на редовно измерване на кръвното налягане. Друга идентифицирана причина представлява липсата на осведоменост относно таргети при провеждана терапия и тяхното значение в управлението на риска. Причините за високото кръвно налягане са свързани и с редица поведенчески рискови фактори БЪЛГАРСКА ЛИГА ПО ХИПЕРТОНИЯ www.hypertension.bg прекален прием на сол с храната, злоупотребата с алкохол и тютюневи изделия, недостатъчната физическа активност и свърхтегло. По време на кампанията ще се провежда и скрининг за предсърдно мъждене, което е найчестата форма на сърдечна аритмия, засягаща 1 на 4 души над 40-годишна възраст. Към момента над 11 милиона души в цяла Европа са засегнати от предсърдно мъждене и се очаква те да нараснат със 70% до 2030 година. Освен директната връзка с повишеното кръвно налягане, предсърдното мъждене е хронично прогресиращо заболяване, увеличаваща риска от животозастрашаващи усложнения като мозъчен инсулт и сърдечна недостатъчност и води до когнитивни нарушения, намалявайки качеството и продължителността на живота. Скрининговите проучвания по инициатива на Българската лига по хипертония и партньори, направени на публични места през годините, свидетелстват за висока честота на хипертонията и недостатъчен контрол при вече настъпили усложнения. Това мотивира ежегодното провеждане на национални информационни кампании и масови измервания на артериално налягане в България.

С кампанията „Май Месец за Мерене“ от 2022 г. Българската лига по хипертония стана част от клиничния протокол на Световната лига по Хипертония за ранна детекция и превенция на предсърдно мъждене. За първи път кампанията ще бъде дообогатена с възможността участващите индивиди да споделят стойностите на кръвното си налягане, измерено в домашни условия на сайта на Българска лига по хипертония www.hypetension.bg.

Чрез инициативата „Май Месец за Мерене в къщи“ желаещите ще бъдат запознати с правилата за коректни измервания като процедура и стъпки, както и да получат информация за корекция на други съпътстващи рискови фактори. През 2023 година амбицията е да се проведе най-мащабното до момента издание на национална здравна кампания „ИЗМЕРВАНЕ, КОЕТО СПАСЯВА ЖИВОТ. ТВОЯ.“ като кампанията ще отбележи Световния ден на хипертонията и ще реализира измервания във всички 28 областни града и общо 37 локации за скрининг на територията на България. Участниците ще бъдат информирани за рисковете от хипертонията, като получат информационни материали със съвети за здравословен начин на живот, за стойностите на кръвното налягане и как да разпознават неговото покачване. Ще бъде измерено кръвното им налягане с електронни апарати, снабдени с AFIB-технология за откриване на предсърдно мъждене без ЕКГ. Тази технология е подходящ и сигурен метод за скрининг на предсърдно мъждене и в домашни условия.