Контейнери за дрехи и годни за употреба текстилни изделия са поставени на 13 оживени места в Пазарджик. Целта е те да се събират разделно и да не отиват на депото за отпадъци. На самите съдове са дадени указания как се отварят, както и че в тях не бива да се слагат отпадъци за рециклиране.

Тринайсетте контейнера са първата част от реализацията на екопроект на Община Пазарджик, който предвижда годните за ползване текстилни изделия да се събират, обработват и предават за последваща употреба на БЧК. Очаква се отделно да се организира и събирането на негодни, които пък ще отиват за рециклиране, като за всеки предаден килограм спецшиализирана фирма ще изплаща отчисления. Получените по този начин средства също ще се дават за благотворителни каузи на БЧК.