За пръв път от 16 години насам бъдещето на Пристанище Бургас е силно обвързано с резултатите от предстоящите местни избори. Това е така, защото до момента никога в програмата на кандидатите за кметове развитието на порта не е било така силно обвързано с икономическото развитие на града. Първият, който има план за икономическо развитие на региона на база симбиозата между пристанището и Бургас е Константин Бачийски, чиято кандидатура е в състояние да реши вота на балотаж.

„Бъдещето на Пристанище Бургас е свързано с обслужване на кораби и товари, а не с изграждането на лъскави офиси и заведения на мястото на съществуващите корабни места“ - коментира лидерът на „ПП Средна европейска класа“ Константин Бачийски.

Кандидатът за кмет на Община Бургас определи като абсурдна идеята основната функция на порта да бъде сведена само до предоставяне на забавления за туристи чрез различни атракции в новата Зона за обществен достъп.          

„Ако заложим само на търговски обекти и на офиси, дългосрочно ще загубим. Невъзможно е ресторантите да заменят корабите и това да доведе до сериозен икономически растеж. Офиси могат да се строят навсякъде, но кораби могат да бъдат обслужвани само в пристанището. А и приходите за един ден от едно корабно място често са по-високи от генерираните приходи за месец от наеми на всички търговски обекти в Зоната за обществен достъп“ – допълни той.

Бачийски припомни, че в исторически план градът се е разраствал покрай развитието на пристанището, тъй като обслужването на корабите генерира допълнителни доходи и работни места заради съпътстващите дейности при обработката на товари.

Според него е икономически обосновано корабните места  „шесто“, „седмо“ и „осмо“ да бъдат по-тясно свързани с града, но корабните места навътре в морето трябва не само да бъдат запазени, но и да бъдат изградени допълнително нови дълбоководни терминали.

Прогнозният ефект от влизането им в експлотатация е увеличаване на конкурентоспособността на Пристанище Бургас.

Въпрос на преговори е дали терминалът да се управлява от държавен или нов частен оператор чрез отдаване на концесия, за да се постигне предоставянето на конкурентни цени за обслужване на кораби и товародатели.

Константин Бачийски обвързва създаването на нов терминал най-вече с обработването на „ро-ро“ товари/ предназначени за транспортни средства/, „ро-ло“ товари /за превоз на жп вагони/ и контейнерни товари.

Той посочи като основно предимство на този сегмент това, че товарите са опаковани, не предизвикват замърсяване или запрашаване, а при транспортирането им към вътрешността на страната и Европа ще минават през съществуващия изход на Пристанище Запад, а от там директно в индустриалните зони или магистрали. По този начин икономическите ползи ще остават за Бургас без по никакъв начин да се натоварва трафикът в централните части на града.

„И ако ние не можем да използваме предимствата на нашето пристанище,  добрата локация, близостта до мегаполиса Истанбул , близостта до евентуалната свободна икономическа зона в летище Равнец, магистрала „Тракия“ и магистрала „Черно море“, ще изгубим възможностите за икономически растеж. Така съседите ни от Констанца ще продължават да развиват активно своето пристанище, а в Бургас ние ще пием чай или кафе край пустите корабни места“- коментира Константин Бачийски.

Именно заради визионерските му идеи и мащабните проекти, които развива, все по-често се прогнозира балотаж в Бургас между изчерпания вече кмет и най-последователния му опонент в лицето на Бачийски.

По този начин за пръв път от 16 години интригата в местните избори е жива.