Този проект беше част от широкомащабна програма за опазване на околната среда и борба с изменението на климата, съфинансирана от Европейския съюз чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) за периода 2014-2021. 

Всеки участник, независимо от възраст и образование, стана част от по-голямата цел за подобряване на екологичното образование в Бургас и развиване на кръговата икономика на общинско ниво. Това е една от стъпките към устойчиво бъдеще и ефективно използване на ресурсите. 


Създадените видеоклипове провокираха промяна в мисленето и действията на обществото. Децата и учениците не само представиха конкретни идеи за опазване на околната среда, но и внушиха важността на взаимодействието и обединението в общата цел. Видеата се превърнаха в средство за обучение и вдъхновение за много хора, които се присъединиха към движението за по-екологичен начин на живот. 


Определянето на наградите беше трудно предизвикателство. Приносът на участниците към по-зелено и устойчиво общество беше несъмнено ценен, затова всички те са победители.


Този конкурс не само подчерта важността на отговорното поведение към планетата, но и заздрави обществото, показвайки, че всеки може да допринесе за положителна промяна. Всички се надяваме, че в бъдеще подобни инициативи ще продължат да вдъхновяват и мотивират хората за активна грижа към нашата планета.


За допълнителни подробности относно конкурса и други инициативи, може да посетите официалния уебсайт на проекта: тук

Този онлайн ресурс предоставя допълнителна информация за идеите, целите и постиженията на проекта "Прилагане на мерки за подобряване на екологичното образование на подрастващите в Бургас". 
На уебсайта може да намерите видеоклипове от конкурса, вдъхновяващи истории от участници и подробности за тяхната работа. Също така, там се предоставят информация и ресурси за устойчиво развитие, кръгова икономика и други теми, свързани с опазването на околната среда. 


Проектът "Прилагане на мерки за подобряване на екологичното образование на подрастващите в Бургас" е част от "Малка грантова схема кръгова икономика" и се изпълнява по Процедура № BGENVIRONMENT-3.001 в рамките на програма "Опазване на околната среда и климатични промени" на ФМ на ЕИП 2014-2021, с програмен оператор МОСВ (Министерство на околната среда и водите). 


Сайтът също така може да предостави актуални новини, графици на предстоящи събития и възможности за участие и включване в инициативите на проекта. Всичко това се осъществява с цел разпространение на знания и стимулиране на общественото участие в инициативите за опазване на околната среда в региона на Бургас.