Най-добрите произведения ще бъдат наградени на специална церемония на 1 март 2023 г. Инициативата се провежда за втора година и е под егидата на ректора на Русенския университет - акад. дтн Христо Белоев.

Участниците ще бъдат разделени в две възрастови групи: 1-ва група - до 25 години,  2-ра група – над 25 години. Всеки кандидат може да се включи с една творба в прозаична форма и с до 3 лирически. 

Срокът за кандидатстване е до 19 февруари 2023 г. на e-mail: vivanova@uni-ruse.bg, или на място в библиотеката, Централен корпус, кабинет 1.440. 

Оценяването ще бъде извършено от експертна комисия по три критерия: 

1) креативност; 2) авторски принос; 3) езикова и стилистична култура. 

Обемът на творбите не трябва да надвишава 3 машинописни страници, формат А4. Важно условие е кандидатурите да не са публикувани до този момент в печатни и електронни издания (включително в социалните мрежи) и да не са давани за печат. Молим за конкурса да не бъдат подавани материали, изпращани вече за оценяване на миналогодишното ни литературно предизвикателство. Необходимо е кандидатурите да съдържат информация за автора: имена; възраст; e-mail; телефон за контакт; месторабота/учащ.