Конкурс за клас с добротворци обяви местната комисия за малолетни и непълнолетни към Община Панагюрище. Съревнованието, озаглавено “Буден клас“, цели още да разпали любовта към родното училище, повишаване активността на учениците и мотивацията за учене, огласяване на нови инициативи и идеи, обогатяване на училищните традиции. 

“Технологиите промениха начина на живот и общуване. За да не отслабва връзката между тях, децата се нуждаят от примери за доброта. Поради това стремежът на организаторите е да популяризират добри практики, в които децата на дело показват как добрините променят хората и света около нас. От децата и техните учители очакваме да ни покажат как общуват помежду си без агресия и как могат да бъдат добри хора“, поясняват от комисията.

Кандидатите могат да изпращат своите предложения с информация за доброволчески, благотворителни или други инициативи, които класът е реализирал.

В конкурса могат да участват учениците от 1. до 12. клас от всички училища на територията на община Панагюрище. Всеки клас може да участва със своята инициатива в съответната възрастова група - начален етап, прогимназиален етап и гимназиален етап.

В края на учебната година комисията ще излъчи „Буден клас на годината“ и ще връчи голямата награда на конкурса - еднодневна екскурзия.