На Заключителна пресконференция днес бяха представени резултатите по Проект за изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци - регион Враца. Договорът за реализацията му е факт от 05.11.2018 г.

Размерът на инвестицията е 5 783 872,87 лева по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, в това число европейско финансиране в размер на 3 704 673,12 лева, национално съфинансиране в размер на 653 765,81 лева и съфинансиране от двете общини на стойност 1 425 433,94 лева.

  На събитието присъстваха кметът на Община Враца Калин Каменов, кметът на Община Мездра Иван Аспарухов, зам.-кметът на община Враца и ръководител на проекта инж. Цветан Стойчков, членовете на екипа за управление на проекта, Мирослав Комитски - управител на „Екопроект“ ООД /оператор на компостиращата инсталация/, представители на медиите и др. заинтересовани лица.

            На заключителната пресконференция бяха представени постигнатите цели и изпълнените дейности от реализирането на проекта.

 „Радостен съм, че завършихме един толкова важен и ключов за двете общини проект”, заяви Калин Каменов, кмет на община Враца.

Той уточни, че проектът е свързан с няколко основни аспекта – разделното събиране на отпадъците, тяхното преработване и връщането им в околната среда. Друг важен очакван резултат е намаляване на количеството депониран отпадък в действащата клетка на депото.           „Надявам се със силна и постоянна информационна кампания, да успеем да убедим жителите на общините Враца и Мездра, че новите контейнери за зелени и биоразградими отпадъци трябва да се използват целесъобразно и по предназначение”, допълни Калин Каменов. Той изказа благодарност на екипа, работил по изпълнението на изключително трудния и сложен проект. Основна част от дейностите бяха изпълнени в условията на Ковид пандемията.  

   „Новата компостираща инсталация е пример за добро сътрудничество между общините Враца и Мездра, а депото край с. Костелево е един от най-успешните реализирани проекти в страната“, коментира кметът на община Мездра Иван Аспарухов.

„Сега ни предстои да се изправим пред предизвикателството да убедим хората да започнат да събират разделно биоразградимите отпадъци“, добави той.

 На провелата се заключителна пресконференция ръководителят на проекта инж. Цветан Стойчков представи финансовите и техническите параметри на проекта.

 „Основната цел на проекта е чрез изградената компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биораградими отпадъци да се намали количеството депониран битов отпадък в Регионалното депо за неопасни отпадъци и се удължи капацитета на действащата клетка.

В съоръжението със застроена площ от приблизително 6 500 м2, са изградени четири улея, разпределени за биоразградими и зелени отпадъци, събрани от домакинствата на територията на двете общини.

Изградената компостираща инсталация е с капацитет до 8 000 т/год. По проекта са доставени 574 контейнера и 4 сметоизвозващи машини. Сред доставеното оборудване на инсталацията са челен товарач, сито и шредер“, съобщи ръководителят.

  Новата компостираща инсталация е изградена на територията на Регионалното депо за неопасни отпадъци, в местността „Шумака“.