На 29 юни 2022 г. от 17 ч. в Регионална библиотека „Партений Павлович“ Силистра предстои представяне на книгата „Раковски – 200 години безсмъртие. Един световен мъж“, за което се очаква като гост да бъде Иван Тренев, изследовател от София, родом от град Стара Загора, 31-годишен. По публикация в сайта на БНР (bnr.bg), „в нея авторът представя книгите на писателя, неизвестни факти за живота и делото му и подчертава значението на революционера за българския народ, история и език, както и за огромния му принос към българщината на Балканите“. 

И още по други източници: „Дадени са много допълнителни материали, които осветяват връзките на Георги Раковски с възрожденските дейци Левски, Ботев, дейци на „Етерията“, дейци на младотурците, младорусите, младосърбите и т.н. Трябва да осъзнаем, че Георги Раковски е излязал далече от българската рамка и е значим както за нашата история и съществувание, така и за европейската култура, дори за далечна Индия, където той е наречен национален герой на Индия“.