Кампанията „16 дни срещу насилието, основано на пола“ подкрепя заа трета поредна година община Хасково. Кампанията стартира ежегодно на 25 ноември– Международен ден против насилието над жени и приключва на 10 декември– Международен ден на правата на човека.


В знак на съпричастност към жертвите на домашно насилие тази вечер Камбанарията до монумента на Света Богородица в парк Ямача ще бъде осветена в оранжево, информират от местната администрация.


За поредна година Фондация „Български център за джендър изследвания – клон Хасково“ и фондация „Х&Д Джендър Перспективи“, като част от „Алианс за защита срещу насилие основано на пола“, са партньори в провеждането на кампанията на местно и национално ниво. Заедно с ГД „Национална полиция“ и ОД на МВР-Хасково са подготвили поредица от инициативи. Те ще бъдат представени от 11 ч. днес в Консултативния център в град Хасково, където от двете фондации ще представят информация и статистика за случаите на домашно насилие в региона.  

За последните 5 г. по данни на Висшия съдебен съвет постъпилите, разгледани и приключени на първа инстанция дела по Закона за защита от домашното насилие в районните съдилища са над 3000. 


„Алианс за защита от насилие, основано на пола“ е най-голямата мрежа от 10 организации. Данните от София, Варна, Бургас, Ловеч, Троян, Русе, Силистра, Търговище, Хасково, Димитровград, Перник и Дупница за 2022 г. сочат, че пострадалите от насилие са над 1 600– жени, деца и мъже, потърсили помощ. 122 извършители на насилие са били включени в индивидуални и групови програми за работа с тях, изготвени са 126 съдебни доклада.


Заради специфичната политическа ситуация у нас и забавянето на приемането на ЗИД на ЗЗДН ежедневната ни работа и грижа за пострадалите е силно затруднена – услугите за жени, жертви на насилие основано на пола не са достатъчни, не са покрити дори всички големи областни центрове, а устойчивостта на някои от съществуващите услуги не е гарантирана. Това оставя много незащитени пострадали, живеещи в ситуация на висок риск и системна ненаказаност, коментират от двете фондации в Хасково.