Беше организирано посещение на пречиствателната станция за отпадни води Меден рудник, гр. Бургас, което е поредната инициатива в изпълнение на дейностите по проект „Прилагане на мерки за подобряване на екологичното образование на подрастващите в Бургас”. В него се включиха ученици от клубовете „Зелен кръг“ на няколко бургаски училища, работещи по този проект – ПГКПИ, ОУ „Антон Страшимиров“, ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, ОУ „Георги Бенковски“, ОУ „Елин Пелин“.

Посещението на пречиствателната станция за отпадни води в Меден рудник им предостави възможност да научат повече за процесите на пречистване на вода и да разберат важността на правилното отстраняване на отпадъци от отпадните води.

Обясненията на технолога г-жа Колева бяха полезни за учениците, като ги запозна със сложността на работата на пречиствателната станция и възможните проблеми, свързани с некоректното изхвърляне на отпадъци в канализационната система.

Отделното внимание към отпадъците, които могат да повредят инсталациите на станцията, подчертава необходимостта от отговорно поведение по отношение на отпадъците и околната среда. Тези уроци и информацията, получена по време на посещението, ще имат дълготрайно въздействие върху екологичната осведоменост на учениците.

Такива инициативи играят важна роля в разширяването на знанията и посоката към отговорно отношение към околната среда сред младите хора.

„Този документ е създаден в рамките на проект „наименование”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г.“