Община Сърница кандидатства успешно с проектно предложение по пилотна схема за подкрепа на малки проекти в селектирани общини за насърчаване на развитието и иновациите за постигане на добро демократично управление към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съобщи кметът Неби Бозов.

Проектът на общината „Създаване на иновативно приложение (платформа) за  информационно осигуряване, технологично развитие и обновяване на работните процеси“ е сред трите одобрени предложения, които ще получат финансиране за изпълнение на дейностите.

Иновативното приложение ще бъде моделирано да представи възможно най-широк кръг от функционалности. Част от секциите се отнасят до услуги, предоставяни от общината; важна информация за гражданите; информация за местността, традиции, култура, история, забележителности, туристически маршрути и др.; предстоящи събития и отразяване на минали такива; актуална информация за времето.

С реализацията на проекта ще се разработи приложение (платформа), което да е достъпно, както от смарт устройства чрез апликация (работеща с различните операционни системи – android, iOS и др.), така и от компютър през браузер.