Всички нуждаещи се от личен асистент вече могат да се обръщат към новооткрития Информационен център на Община Балчик, където могат да получат необходимите напътствия и социална подкрепа при попълването на изискуемите документи.

От пролетта на настоящата година местната администрация изпълнява проект “Укрепване на общинския капацитет в Община Балчик” по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 на Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е близо 67 000 лева, от които 56 912.59 лв. европейско и 10 043.40 лв. национално финансиране. 

Друга дейност, по която може да се намери информация, е за т.нар. социален асистент. Услугата е насочена към лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа, чрез предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Тази дейност е в рамките на проекта „Грижа в дома в Община Балчик" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2021 - 2027", на обща стойност 340 670,78 лева.