Община Кюстендил е подготвила и ще предложи между първо и второ четене в проектозакона за държавния бюджет да бъдат включени проекти на стойност 50 млн. лв., които да залегнат в капиталовите разходи и да бъдат финансирани от държавата. Това съобщи кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов по време на сесия на Общински съвет.

 „Надявам се всички да влязат в капиталовите разходи. Община Кюстендил има право на тези пари“, коментира инж. Атанасов.

Проектите са за 28 обекта, като приоритетни са обектите с готови инвестиционни проекти и влязло в сила разрешение за строеж.

 „Готови сме да започнем да работим по тях веднага, защото за 90% от нашите предложения имаме готови инвестиционни проекти. Предстои на някои издаване на разрешение за строеж, за други имаме влязло в сила разрешение за строеж. Останалите 10% сме разпределили в пари за проектиране на водопроводи и други канализационни мрежи и съоръжения“, заяви инж. Атанасов. 

Един от големите обекти, който е включен в тези предложения е проектът за преустройство и реконструкция на ХГ „Владимир Димитров- Майстора“. Включени са и проектите за основен ремонт на сградата на Езикова Гимназия „Д-р Петър Берон“, проектиране и авторски надзор на социални жилища за социално слаби и малцинствени групи, обновяване и реконструкция на зоопарк “Кюстендил“, проектиране и авторски надзор на многофункционална Спортна зала, проектиране и авторски надзор за основен ремонт на сградата на ОДК, основен ремонт на покрив и вътрешно преустройство на общежитие „Бор“.

Особено внимание се обръща върху водопреносната и канализационната мрежа на селата от община Кюстендил. Има заложени средства за проектиране на водопровод и канализация за няколко села, които да послужат за последващи инвестиции.

„Заложени са и средства за изработване на генерален план за организация на движението на Община Кюстендил“, посочи още инж. Атанасов.

„Такъв план по закон е трябвало да има от 2005 г., ние не правим изключение, че сме нямали – има и други общини като нас, но не е редно. Поради което надявам се тези пари да бъдат заложени и този план да бъде изработен през 2024 г., което ще реши голяма част от транспортните проблеми, които възникват, защото знаете, че нашият град е проектиран и оразмеряван при съвсем друг брой на автомобилите, а не както досега и е редно да го имаме“, уточни инж. Атанасов.