През април приходите от нощувки в хотелите във Варненска област са 7 млн. лв., като 3,8 млн. лв. са от чужди граждани, отчитат от Териториално статистическо бюро – Североизток. Спрямо същия месец на предходната година се отчита спад от 2,4 %.

Във всички места за настаняване в областта са реализирани над 87 хиляди нощувки, а спадът е близо 14 %. Броят на пренощувалите лица е почти 36 хиляди души, от които над 38 % са чужденци.

Общата заетост на легловата база е 17,6 %.