С пълно мнозинство ОбС на Пловдив прие бюджета на фондация „Пловдив-2019“. По точката нямаше никакви дебати, освен изказването на изпълнителния директор на организацията Кирил Велчев, който разясни финансовите параметри на предложението и припомни главните "виновници"  Пловдив - ЕСК да стане факт.

Бюджетната субсидия за 2024-та година е в размер на 2, 6 милиона лева, а по сметки организацията има 460 хиляди лева и 486 хиляди евро. Така общата сума, с която ще разполага фондацията е 3,5 милиона лева.

Почти 1,9 милиона от тях са проекти по програма „Наследство“ от тази и предишната година.

За събития, организирани от „Пловдив 2019“, са заделени 708 000 лева, а за съфинансиране на проекти и събития в мрежата на Европейските столици на културата – 586 000 лева.

Сумата, предвидена за заплати, осигуровки, наеми и други разходи възлиза на 354 000 лева.