Форум „Бизнесът и професионалното образование – 4 пилотни проекта за гимназии в Пловдивска област“ организира Тракия икономическа зона-ТИЗ. Учебните заведения, които са включени, са професионалните гимназии: по машиностроене в Пловдив, по селско стопанство в Куклен, по жп транспорт „Христо Смирненски“ в Карлово и основното училище в село Бенковски.

Поканени са представители на служебното правителство, на община Пловдив,  кметовете на общините Куклен и Марица,  началникът на РУО Пловдив Антоанета Пакова, директорите на 4-те училища, декана на Технически факултет на УХТ.