Разширяването на капацитета на новосъздадената социална градина за възрастни хора с деменция „Грижовник“ беше одобрено в извънредна докладна записка на кмета Димитър Николов. Причината е необходимостта от своевременно подаване на предложението по проект „Красива България“ и спазване на крайния срок – 15 март.

Новата социална услуга стартира пилотно с капацитет 10 човека в сградата на Домашен социален патронаж на ул. „Иван Богоров“ № 20. Бургас стана първият град в страната, предлагащ целодневни грижи от специалисти за възрастни хора с деменция.

Услугата е свързана с грижата за живота и здравето на гражданите, затова се предвижда капацитетът й да се надгради с възможности за включване до 30 човека. Помещенията, в които новите услуги стартират не са достатъчно големи. Това посочи още в докладната записка кметът Николов.

Намерена е сграда – общинска собственост, която да позволя не само грижа за по-голям брой потребители, но и възможност за разгръщане на целия спектър от дейности, включително и възможност за занимания и упражнения на открито.

Зданието е на бивша детска градина в село Твърдица. То има стабилна конструкция, но е необходим основен ремонт на покрива, както и на вътрешните помещения. Община Бургас трябва да съфинансира поправянето на покривната конструкция на сградата за участие в процедурата.

Социална градина „Грижовник“ е създадена в отговор на отчетен значим социален интерес и потребност от целодневен престой на хора над 50 години, диагностицирани с деменция от различен произход. Целта е те да получават професионална грижа в приятна и дружелюбна атмосфера, с осигурени занимания и възможности за разширяване на социалните контакти.

Услугата ще даде възможност на близките да продължат да упражняват своята трудова дейност, без притеснения и ще намали настаняването в социални домове, създаващо усещане за изоставяне и ще предложи на потребителите внимание и уважение към тяхното състояние и потребности.