Общата селскостопанска политика (ОСП) и нейното прилагане винаги са вълнували земеделските производители. Именно от политиките и правилата, залегнали в нея, зависят и плащанията на земеделците.

В края на 2023 г. Европейската комисия (ЕК) излезе с доклад относно Стратегическите планове по Общата селскостопанска политика на всички държави членки. Марио Милушев, директор „Стратегически планове по ОСП II“ в Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ в ЕК, разказа повече на AGRI SUMMIT 2024 „Семената на успеха“, организиран от Forbes България и Агри.БГ. 

“Представихме доклада на 23 ноември 2023 г. пред Европейския парламент и пред Съвета. Той потвърждава стратегическия подход, както и ролята на ОСП за гарантиране на продоволствената сигурност, за повишаване на доходите на фермерите и за преминаване към устойчиво производство. 

Най-общо - в икономически план се потвърди, че директните плащания са основният инструмент за повишаване на доходите на производителите. 29 милиарда евро годишно отиват за това да се покрие разликата между дохода на земеделските производители и средната заплата в икономиката. Добрата новина е, че преразпределителното плащане се увеличава два пъти. 

От тези 29 милиарда евро, 4 милиарда се преразпределят, което би следвало да доведе до по-високо плащане за по-малките производители на хектар и то с 16%.

Проблем е обаче липсата на достатъчно планиране. Само 8% от фермите ще получат финансиране за позицията им в агрохранителната верига. И другото е управлението на риска, където само 14% получават финансиране”, обясни Милушев.

По думите му, по отношение на екологията, се върви към по-устойчиво производство, както и към подобряване на почвите, водите и като цяло на околната среда. 

“Една трета от бюджета на ЕС отива за доброволни практики, които са отделно от задължителните. И от тях бих споменал, че половината отиват за подобряване на почвите, 1/3 за биоразнообразие, а 10% за околна среда”, каза още експертът.

Последният елемент, който се разглежда в доклада на ЕК, е свързан със социалния аспект. Оказва се, че 377 хиляди фермери ще започнат земеделска дейност от следващия период с помощ от ОСП.

”Това, което за съжаление не е достатъчно застъпено със социално-икономическите проблеми на селските региони, е че няма достатъчно средства за създаване на работна ръка. Няма достатъчно средства за услуги и за инфраструктура. И се разчита твърде много на подхода ЛИДЕР”, уточни Марио Милушев.

Говорейки за икономически стимули, една от основните критики на фермерите в редица държа членки на ЕС, са насочени към екологичните схеми, изискванията за добро земеделско и екологично състояние, както и към зеления преход като цяло. 

Как Брюксел разчита критиките?

“През 2021 година всички страни-членки и Европейския съвет се съгласиха, че трябва да има по-висока екологична амбиция в ОСП. 

Когато говорим за задължителните предварителни условия, защото срещу тях са основно протестите, бих искал да кажа, че ако има проблеми за производството или ако има проблеми пред земеделските производители, ЕК и държавите членки реагират своевременно. Например при ДЗЕС8, прословутите 4% за производствените площи - стандарт, за който имаше дерогация миналата година и в момента предлагаме дерогация за 2024 година. 

Екосхемите са 1/4 от директните плащания и 68% от земята в ЕС се покрива от тях. Миналата година имахме сравнителни трудности с прилагането им, но като цяло резултатите са обещаващи. Има много добра усвояемос и ангажиментите се спазват”, обясни Марио Милушев.

Милушев коментира, че екосхемите са обещаващ инструмент, защото първо намаляват отрицателното въздействие на земеделието върху околната среда.А на второ място възнаграждават екологичните услуги на фермерите и повишават техните доходи. 

“2022 и 2023 година показаха, че не може да приемаме производството на храна за даденост. Както и че дадена храна ще бъде доставена и че тя ще бъде достъпна за всички. Геополитическите събития, войната в Украйна и други, поставиха на преден план продоволствената сигурност. 

От друга страна, 2023 година беше много специфична. Имаше много суша, много наводнения и те направиха труден живота на земеделските производители на много места в Европа. 

Очевидно всички са съгласни, че основната задача на земеделските производители е да произвеждат храни. Обаче те са на първа линия, когато става дума и за климатичните промени, както и за влиянието им. Тоест, може да се каже, че екологичната устойчивост е предпоставка, условие за устойчивото производство за храни. Зеленият преход е ключов за производствената сигурност. И не би следвало да има противоречие между производствената сигурност и екологичната устойчивост. Те трябва да са от един и същи подход. Добрата новина е, че има усвояемост. Това означава, че фермерите виждат, че производството и екологичните аспекти трябва да вървят ръка за ръка”, добави експертът.

За никого не е тайна, че визията на ОСП ще бъде променена в даден момент. Това може да се случи още през 2028 г. в следващия програмен период на ОСП. Макар и плахо започна да се коментира все по-често, че директните плащания е напълно възможно да отпаднат като механизъм за подкрепа. 

”ОСП има 60-годишна история. През първите десетилетия няма директни плащания, има само пазарни мерки и плащания за износ. Директните плащания, обвързани с производството се появяват през 92-ра година, а необвързаните чак 2005- 2006 година. Така че политиката се променя в зависимост от резултатите, от изпълнението и в зависимост от обстоятелствата.

Има множество фактори, които заедно с приложението на политиката и реакцията на производителите влияят на дебата. За директните плащания има много предложения и публикации по форумите. Те варират накратко от това да има стабилност и да се запазят сегашните директни плащания, вероятно с увеличение на елементите за околна среда и на елемента за преразпределени. И се стига до там изцяло да няма директни плащания във вида, в който са към момента. 

Ние следим внимателно тази дискусия, ще излезем с предложения, когато дойде момента. А това най-вероятно ще бъде във втората половина на 2025 година, веднага след излизането на Многогодишната финансова рамка (МФР)”, заключи Марио Милушев.


Очаквайте скоро видео от участието на Марио Милушев във форума AGRI SUMMIT 2024 „Семената на успеха”.

 

Събитието се проведе под патронажа на Министерство на земеделието и храните, с генералната подкрепа на Агрополихим, институционалната подкрепа на Европейската инвестиционна банка, както и с подкрепата на BASF, Банка ДСК, HL-TopMix, „Филип Морис България”, САТНЕТ, YARA, Green Ground, Бова Кар – BMW дилър, Domaine Boyar с вината от серията Korten Natura от бутикова изба „Кортен“ и САПИ.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg