Председателят на Районна избирателна комисия Добрич Цонка Велкова информира, че на своята страница в раздел "Съобщения" Комисията е публикувала предоставеният от "Сиела Норма" АД график за дистанционни обучения за работа с мащини за гласуване за членове на секционни избирателни комисии в 8 Добрички многомандатен район. Обученията ще се проведат от 23 март до 26 март 2023 г., включително. В съобщението, което публикувано на 17.03.2023 г., всеки член на секционна комисия може да подбере време, удобно за него, в което да премине дистанционното обучение, казва Ц. Велкова и допълва, че за всеки от дните, в които ще се провежда, има линк към платформата на обучителните срещи и са посочени Идентификационен номер (Meeting ID) и парола (Passcode), които трябва да бъдат въведени, за да се присъства на обучението.

С пълната информация може да се запознае всеки ТУК.

Председателят на РИК Добрич припомня, че членовете на Комисията също ще проведат обучения за членове на секционни комисии по общини, като вече е съставен график. Обученията ще бъдат от 25 до 28 март 2023 г. включително.