Лектори от Окръжния съд в Добрич изнесоха уроци пред над 400 ученици от община Добричка в рамките на Образователната програма “Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ за учебната 2022/2023 година. Партньори на съда по програмата бяха всички 13 училища в общината. Обучението бе насочено към учениците от пети до единадесети клас.

Заниманията започнаха през месец ноември миналата година с посещение в ОбУ„Пейо К. Яворов“ с. Стефаново и ОУ „Отец Паисий“ с. Батово. Последваха срещи с възпитаниците на ОУ „Васил Левски“ с. Божурово, ОУ „Отец Паисий“ с. Овчарово, ОУ „Неофит Рилски“ с.Ловчанци, ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница, СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит, ОУ „Васил Левски“ с. Хитово, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Дончево, ОУ „Стефан Караджа“ с. Житница и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Ведрина. Обучението за тази учебна година завърши с уроци за учениците от ОУ „Христо Ботев“ с. Стожер и ОбУ „Добри Войников“ с. Победа. Заниманията се проведоха на място в учебните заведения. Изключение прави само урокът, изнесен пред осмокласници и деветокласници от училището в село Победа, които бяха гости на Окръжния съд в Деня на отворените врати, проведен през месец април.

В срещите с ученици се включиха съдия Калиптен Алид, съдебните помощници Венцислава Печанска и Хараламби Димов, и системният администратор Димо Водкаджиев. По време на занятията те разясниха какви са задълженията на съдиите, прокурорите и следователите, кои са участниците в съдебните процеси по наказателни и граждански дела, какви са правилата за поведение в съдебна зала, какви задачи изпълнява съдебната охрана. Обяснявано бе какво е престъпление, кое деяние е умишлено и кое непредпазливо, кои лица са наказателноотговорни. Внимание бе отделено на правата на децата, влезли в досег с правосъдието.

Лекторите отговориха на многобройни въпроси, сред които защо свидетелите трябва да говорят истината, могат ли гражданите да наблюдават съдебните процеси, какви са последиците за водачите при шофиране без книжка, след употреба на алкохол или наркотици.

Всички деца, включени в обучението, получиха издание на Конституцията на Република България и информационни материали на правна тематика.

Образователната програма “Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ се провежда по споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката. В нея се включват съдилища и прокуратури от цялата страна. Окръжният съд в Добрич участва в инициативата от нейното пилотно издание през 2014 г., като досега си е партнирал с училища от Добрич. През тази учебна година съдът разшири обхвата на програмата с включването на учебни заведения от община Добричка.