Те са възпитаници на Русенския университет и получават почетна грамота и ежегодна стипендия. Това са Боян Нейков от специалност „Компютърни системи и технологии“ , Кристиан Спасов, изучаващ „Софтуерно инженерство“, и Теодора Клименко, обучаваща се в специалността „Финансова математика“.

Боян и Кристиан бяха наградени от кмета Пенчо Милков в присъствието на ректора на Русенския университет акад. Христо Белоев, дтн, общинските съветници от Комисията по образованието, младежта и спорта, и представители на медиите. Теодора Клименко бе възпрепятствана да присъства, затова нейната награда получи сестра ѝ Александра, която стана Студент на 2020 г.

„Надявам се всеки от вас да намери пътя, по който да приложи изучаваното, за да върши добрини. Това носи смисъл и удовлетворение“, каза кметът.

Боян е третокурсник във факултета по „Електротехника, електроника и автоматика“ и по време на обучението си постига отличен успех 5,92. Освен високи резултати в обучението, той проявява и забележителни качества в научно-изследователската си дейност в областта на програмирането и софтуерното инженерство. Участвал е в студентски обмен по програмиране ERASUM в МИРЕА гр. Москва в продължение на една година. Всички негови разработки показват иновативност и отлични инженерни качества. Притежава сертификати Java, JavaScirpt и MySql на Software University – София.

Кристиан е в ІV курс във факултет „Природни науки и образование“. През първите шест семестъра на обучението си има среден успех Отличен 5,94. Той е сред студентите, проявяващи трайни интереси и постижения в научно-изследователската дейност и достойно представя Русенския университет на национални и международни състезания и участва активно в български и международни научни сесии и семинари.

През учебната 2021/2022 г. печели 3-то място на ХХХІV републиканска студентска олимпиада по програмиране, както и 1-во място в университетската олимпиада по програмиране 2022.

Студентът има още редица успешни изяви, като награда от Студентската олимпиада по Мрежа и мрежови технологии, класиране на трето място на националното състезание по състезателно програмиране и софтуерни проекти SoftUniada, награда THE BEST PAPER от CompSysTech International Conference за разработка, безапелационни първи места за участията си в ХІ International Competition Mathematics & Projecting. Първи е в Националния кръг на Международния конкурс MITE в направление „Електронен журнал“.

В свободното си от учебни ангажименти време Кристиан Спасов работи към Центъра за Информационно и Компютърно Обслужване (ЦИКО) – сектор МУЛТИМЕДИЯ на Русенския университет, където активно използва наученото и развива нови знания и умения.

Теодора е в 4-ти курс във факултет „Природни науки и образование“. Тя е пълна отличничка с успех 6,00. От 15 септември е стажант в отдел “Управление на риска” към Националната банка за инвестиции и развитие на Германия във Франкфурт.

През учебната 2020-2021 г. печели грант по програма ERASMUS+ и в рамките на един семестър се обучава в Bergische Universitat, Вупертал, Германия, а през 2021-2022 г. в University of Konstanz, Германия, като и на двете места взима изпитите си с максимални оценки.

В Петата международна студентска олимпиада по финансова и актюерна математика 2020 г. завоюва бронзов медал.

В научно-изследователката си дейност Теодора Клименко проявява трайни интереси. Има участие в един научен проект, две научни публикации и изнесени два научни доклада.