Кметът на Община Варна Благомир Коцев беше избран за член Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България.  Общото събрание на НСОРБ избра състава на Управителния и Контролния съвет за мандат 2023 – 2027 г. чрез тайно гласуване от всички делегати на форума, който се провежда в София. Представители в ръководния орган имат общините от всички райони в страната. За първи път, от създаването на сдружението преди 27 години, кмет на Община Варна е избран за член на УС на НСОРБ.

„Моите приоритети ще бъдат свързаността и ускоряване на доизграждането на АМ „Хемус“, напредъкът на строителството на АМ „Черно море“,  ремонтът на „Аспаруховия мост“, чието проектиране започва през 2024 г., а реализацията на основния ремонт ще бъде през 2025 г. – все проекти, които са важни за страната“, заяви кметът Благомир Коцев още при избирането му на Регионалното делегатско заседание на общините от Североизточния район за планиране.

За първи път кметовете на четирите най-големи града в страната влизат в ръководството на НСОРБ, съобщиха още от сдружението.