Да се живее с мисъл за околната среда е мисия, която все повече хора приемат за своя. Вече не е важно “дали”, а “как” ще вплетем идеята за опазване на природата е жедневиетоо си, в навиците си, в отношението към заобикалящия ни свят.

Интересът към провеждането на конкретни политики в тази посока е все по-голям, като окуражителното е, че активно мислещи и действащи хора, водени от каузата #BeGreen, могат да бъдат открити в цялата страна – в малки и не толкова малки населени места.

Доказва го и броят подадени кандидатури в тази тематична област на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България “Ти и Lidl за нашето утре”. 39 бяха проектните идеи с фокус опазване на околната среда, които кандидатстваха за финансиране в шестото издание на програмата.

След прецизна оценка в няколко етапа, девет от тези идеи получиха шанса да бъдат реализирани. Как изглежда нашето по-добро утре с мисъл за околната среда?

Филамент за 3D принтер в Карнобат

Ученици СУ «Христо Ботев» в Карнобат са решили да изработят филамент (нишка) за 3D принтера в училище от отпадъчни материали. Те ще събират, подготовят и рециклират пластмасови бутилки и после от тях ще изработят нишката. Освен това искат да покажат на своите съученици, приятели и учители, че отношението и грижата към околната среда са много важни.

Това е един от трите одобрени проекти на младежи под 18-годишна възраст, които за първа година имаха възможност да кандидатстват в инициативата на Лидл България.

В Русе – първото zero waste училище Други техни връстници от Русе са решили да създадат първото ‘zero waste’ училище на България. Като начало, те ще поставят кошчета за разделно събиране на отпадъка на територията на английската езикова гимназия в града и със съдействието на общината ще изградят първия споделен компостер на територията на Русе.

По-голямата им цел е да създадат общност със сходни цели и идеи, която да намира нови решения, свързани с екологичните проблеми.

В Бургас – Зелено читалище

Също до младите хора е адресиран и проектът на читалище „Любен Каравелов 1940“ в Бургас. С финансирането от Лидл България те ще облагородят зелените площи пред сградата си и ще провеждат обучителни сесии, за да насърчават гражданската активност и създадат нагласа за екологичен начин на живот.

Във Варна – зелени приказки

Учениците от 25 училища в община Варна ще се включат в конкурс за написване на приказка на еко тематика с главен герой Отпадък, който може да се преработи. Творбите- победители ще бъдат публикувани на големи постери в града през летния сезон. В началото на следващата учебна година ще бъдат закупени и монтирани и съдове за разделно събиране на отпадъци в тези училища.

В с. Райново – опазване на критично застрашен вид

Активистите от народно читалище "Марица - 2008", заедно с ученици и студенти, ще почистят района на землището на село Голямо Асеново, където се намира едно от двете известни находища на растението маноловска гърлица. Това е критично застрашен български ендемит - тревисто растение, което се среща единствено в България. Самото находище е в защитената местност „Пропаднало блато“ и е открито с помощта на клуба по орнитология към читалището.
Освен това ще бъде изградена кула за мониторинг и уайлдлайф фотография на редки видове птици, обитаващи защитените зони „Злато поле“ и „Марица“.

За Берковица - зелени алтернативи

От Сдружение „Обществен съвет по образование - Алтернативна Монтана“ са си поставили за цел да допринесат за формиране на екологично мислене и развиване на екологично съзнание на младите хора в Берковица и да ги насърчат активно да участват в инициативи за подобряване качеството на живот в общността. Те ще изработят атрактивен минимодел на ВЕИ-колектор „Слънце – Вятър – Вода“, който ще бъде монтиран над граничеща с местно училище водна каскада, като нагледен пример как ползването на енергия от ВЕИ може да бъде алтернатива на добиването на енергия от масово използваните горива.

В Садовец - мобилно приложение за почистване

Садовец е третото ново място за дейности по инициативата на Лидл България.От сдружение „Екохънт“ са разработили мобилно приложение, с което почистването на околната среда се превръща в забавна игра. EcoHunt генерира една “мисия” (вид отпадък) всеки ден и потребителят трябва да открие и снима как изхвърля отпадъка от мисията.

След това печели точки, участва в класация, състезава се с другите потребители на приложението, следи своя принос, както и този на останалите играещи.

Край Варна – филми за непознатия рай

Сдружение "Обществен център за околна среда и устойчиво развитие" – Варна ще заснеме 5 късометражни филма и 5 репортажа за защитените зони край Варна, за да разкажат за богатото биоразнообразие в районите на с. Дуранкулак (защитена зона „Езеро Дуранкулак“), с. Езерец и гр. Шабла (защитена зона „Шабла-Езерец“), с. Казашко (защитена местност Казашко) и с. Страшимирово (защитена местност Ятата).

Край Тутракан – видеонаблюдение в защитена местност Проектното  предложение Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан "Калимок - виждам те!"; се фокусира върху защитена местност "Калимок-Бръшлен". Ще бъдат поставени камери за видеонаблюдение на ключови места в местността, а в 2 от училищата в града и в Етнографския музей ще има монитори, на които в реално време ще може да се наблюдава какво се случва там.

С поредица открити уроци в училища и на място, екоактивистите се надяват да повишат интереса към опазването на защитената местност от палежи, бракониерство и замърсяване. Освен това ще покажат колко атрактивно може да е мястото за еднодневни излети сред природата и образователен туризъм.

„Ти и Lidl за нашето утре“ е най-голямата социално отговорна инициативата на Лидл България. Провежда се от 2017 година насам в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум, а от 2023-та година и с Асоциацията на европейските журналисти – България.

В рамките на шестте издания от 2017 година досега Лидл България е финансирала 155 вдъхновяващи граждански идеи в 66 градове и села в цялата страна с общ фонд от близо 1 280 000 лв. Тези проекти имат положителен ефект в живота на почти 1 милион българи. Въздействието им в общностите по места с времето продължава да нараства, а броят на бенефициентите да се увеличава.

Всички новини за проектите, които ще се изпълняват в това издание на „Ти и Lidl за нашето утре“, може да проследите в платформата tilidl.bg.

Снимка: BeGreen 

Следвайте ни в LinkedInФейсбук, TikTok и Инстаграм