Нов проект  "Аз, драматургът" ще даде възможност на младежи в цялата страна да провокират въображението си с авторска пиеса, която да бъде поставена на професионална сцена. Инициатор и организатор е театрална школа „Талантино“, подкрепена от Община Бургас . 

В конкурса се допускат участници на възраст от 10 до 19 навършени години, разделени в две възрастови групи. Първа група от 10 до 14 години, втора група от 15 до 19 години. 


Приемат се творби в два раздела: драматизация на българска или чужда приказка и оригинален авторски текст. Всеки автор може да участва и в двата раздела.

Допустим обем: до 10 стандартни машинописни страници (30 реда, 60 знака) за първата възрастова група, до 20 стандартни машинописни страници – за втората. Шрифт - Times New Roman – 14 пункта. 


Участието в конкурса е безплатно. Текстовете да се изпращат на имейл адрес, като всеки участник трябва да впише в прикачения файл – трите си имена, възраст, адрес, телефон и имейл за връзка. 

Адресът за получаване на текстовете е talantinoburgas@gmail.com, а крайният срок е 30 април 2024 година. Организаторите ще потвърдят с имейл получаването на текстовете.

Творбите се оценяват от 3-членно жури.

Победителите получават грамоти и предметни награди от Община Бургас. Пиесите, спечелили първо място във всеки раздел и възрастова група, ще бъдат поставени на сцена от трупата на театрална школа „Талантино“.

Организаторите имат правото да публикуват и разпространяват номинираните произведения.

Победителите ще бъдат обявени на страницата на „Талантино“ https://www.facebook.com/talantinoart на 24 май 2024 година, както и на страницата на Община Бургас. Те ще бъдат уведомени и лично по телефон или имейл.