На 1-ви юни 2023 г. от 11:30 ч. в Център за екологично обучение „Нулеви отпадъци“ в сградата на Община Левски се проведе официално обявяване на победителите и награждаване на участниците в организираното от Община Левски и ЕКОПАК България „Еко-състезание“ между училищата и детски градини на територията на община Левски. Инициативата се провежда в 14 общини в България от март до декември 2023 г. под мотото: „Рециклирай пластмасовите бутилки и метални кенове - Спаси живот!“.

Елеонора Куртева – регионален представител на ЕКОПАК България АД – гр. София благодари на участниците, деца, ученици и преподаватели за ентусиазма и усилията, които са положили и за техния принос към опазването на околната среда.

Вероника Славова – еколог на Община Левски благодари на участниците от името на общината и уточни, че количеството пластмасови бутилки и кенове, което е събрано в рамките на състезанието е точно толкова, колкото от един график за събиране на жълти контейнери в общината и че дори да са обявени правилата и да има класиране, всички са еко-шампиони, а жителите на община Левски могат да се гордеят с факта, че са отличниците на ЕКОПАК.

Участниците бяха наградени с награди, осигурени от ЕКОПАК, съгласно обявените в началото на кампанията условия.