Добрият ментор е компетентен и добър комуникатор. Така Александър Граматиков от програмата Mentor the Young описа хората, които биха могли да предадат своите знания и умения на младите хора в „Стълбището“ по Дарик радио.

Според него ментор може да е човек, който има поне 5 години опит.

„За това дали е добър един ментор има смесица от конкретни и субективни измерители. Имаме и младежи, които са ментори в нашата програма. Търсим здравословната разлика не само във възрастта, но и в годините опит. За да си добър ментор трябва да имаш дълбоки знания в дадена сфера“, обясни Граматиков.

Според Любослав Димитров, партньор в организацията Mentor the Young, работата с ментора е много добра възможност човек да си отговори на въпроса дали става за предприемач.

„Представителите на поколението Z търсят персонализирано изживяване, независимо дали пазаруват, пътуват или се хранят. Това търсят и когато кандидатстват в програмата за менторство. Когато хората имат желание да се развиват, те се ползват ефективно от менторството“, коментира Димитров.

Двамата се обединиха около тезата, че задължителното средно образование в България не дава умения на младите за управлението на парите.

„Инвестициите са далечна тема от средния млад човек. Липсва базовото познаване, вследствие на което светът те учи и през скъпи грешки научаваш как да харчиш парите си. Предизвикателно е да спестяваш, да харчиш, да инвестираш и да харчиш пари“, посочи Александър Граматиков.

Според Любослав Димитров липсата на подготовка за работа с пари в образователната система води до един от най-големите рискове - човек да не взима информирани решения.