На работа през октомври 2023 г. в област Добрич са постъпили 384 безработни лица, съобщава Агенцията по заетостта. Всички те са  устроени на работа на първичния трудов пазар (348). През месеца в трудова заетост са устроени 31 младежи на възраст до 29 години, както и 30 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През октомври 2023 г. в бюрата по труда от областта са заявени 473 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 335 работни места. Най-много от обявените през месеца свободни работни места са от сферата на преработваща промишленост (92), хотелиерство и ресторантьорство (78). Следват търговията (70), образованието (12) и строителство (12). По програми и мерки за заетост са заявени 138 работни място.

Равнището на безработица в Добричка област през октомври 2023 г. е 5%. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 3 003, със 469 лица повече спрямо септември 2023 г. (2 534). В сравнение с септември 2023 г. (4,2%) се отчита увеличение от 0,8 процентни пункта в равнището на безработица.

В град Добрич броят на регистрираните безработни през месеца е 1027, със 210 лица повече спрямо предходния месец (817). Равнището на безработица в града е приблизително 3,1%, като се отчита увеличение от предходния месец от 0,6%.